Beton

Nézzük melyek a abeton megitélése szempontjából fontos tulajdonságai:

1. A beton folyóssága

A friss beton folyósságán (konzisztenciáján) a beton alakíthatóságát értjük. A megfelelő alakíthatóság a beton tömörítésének, bedolgozásának alapfeltétele. A friss betont akkor nevezzük jól bedolgozhatónak, ha a tömörítéshez kis munkamennyiség elégséges. A beton alakíthatósága szerint alig földnedves, földnedves, kissé képlékeny, képlékeny, folyós és önthető konzisztenciát különböztetünk meg.

A földnedves friss beton a nyirkos földhöz hasonló. A képlékeny beton olyan, mint a sűrű sár. Az önthető beton konzisztenciája a tejfeléhez hasonló. Kellő bedolgozással azonos cementtartalommal, a földnedves beton rendszerint nagyobb szilárdságot ad, mint a képlékeny és ez nagyobbat, mint az önthető összhangban azzal a tétellel, hogy a keverővíz mennyiségének nővelésével a beton folyósabbá válik és a szilárdság csökken. A legnagyobb tömörítő munka az alig földnedves beton bedolgozásához szükséges, a legkisebb az önthető betonéhoz.

Készítési vízmennyiség. A beton folyóssága  a készítési víz mennyiségén kívül az alkalmazott cement mennyiségétől és minőségétől, továbbá az adalékanyag szemmegoszlásától függ.  Befolyásolja még ezenkívül a szemcsék alakja és a felület érdessége, mert a gömbölyű, sima kaviccsal jobban alakítható beton készíthető ugyanolyan körülmények között, mint a zúzott adalékkal.

A keverő víznek a betonban kettős szerepe van:

  • létrehozza azokat a kémiai folyamatokat, imelyek a cement kötését, majd szilárdulását okozzák,
  • biztosítja a friss beton bedolgozásához szükges folyósságot.

A beton készitési vizének mennyiségét tehát mindig úgy kell megválasztani, hogy a friss beton kellőképpen bedolgozható legyen.

2. Halomsűrűség és levegőtartalom

A beton minőségének egyenletességére törekedve a friss beton jellemzőinek állandóságát kell biztosítanunk.  Ebből a szempontból a friss beton további két fontos jellemzője a halomsűrűség és a levegőtartalom. A betonkészítés során ezeket az értékeket a próbakeveréskor megállapított értékekkel azonosaknak kell tartani.