Beton

A betonozási munkákra már a +10 °C alacsonyabb hőmérséklet is kedvezőtlen. Ilyen hőmérsékleten a kötési és szilárdulási idő aránytalanul meghosszabbodik. Ennek figyelembevétel különösen az állványzat szempontjából fontos, mert a zsaluzás időelőtti eltávolítása szerencsétlenséget okozhat. A fagy a betonra akkor veszélyes, ha a kötés már megindult, de megfelelő szilárdságot még nem ért el. A fölös víz ezesetben megfagy és a képződött jég térfogatnövekedése a beton szerkezetét meglazitja.

Hideg, de különösen fagyos időben végzett betonozási munkáknál a káros hatások megszüntetése céljából a bedolgozott beton kötéséhez biztosítani kell a szükséges hőmérsékletet. Kedvezőtlen hőmérséklet esetében a következő rendszabályok jönnek számításba:

  • a betonalkotó elemeinek megóvása a lehűléstől,
  • a beton kötési melegének kihasználása,
  • kis víz-cement tényező,
  • a víz és az adalékanyag melegítése,
  • a bedolgozott beton védelme közvetlen hőszigeteléssel,
  • a bedolgozott beton melegentartása gőzzel,
  • vagy fűtéssel,
  • az építmény teljes vagy részleges körülburkolása.

A hideg és fagy káros hatása bizonyos mértékig fagygátlószerekkel (kalciumklorid, konyhasó) csökkenthető. Felhasználás előtt azonban célszerű szakértő véleményét kikérni, továbbá a vonatkozó hivatalos előírásokban levő rendszabályokat pontosan betartani.

A kohósalak portlandcement fagyhatással szemben érzékenyebb, mint a portlandcement. A megszilárdult beton ellenállóképessége fagyhatással szemben függ a beton porozitásától és a szilárdságtól, tehát a cement mennyiségétől és minőségétől a víz-cement tényezőtől, adalékanyagtól, a bedolgozás módjától, a beton korától stb. A fagyhatás a betonban számottevő kart mér nem okoz, ha a beton nyomószilárdsága a 140 kp/cm 2 értéket elérte. Fagyálló belonhoz természetesen lágyálló adalékanyag szükséges.