Beton

Az adalékanyag hatása. A beton szilárdságát az adalékanyag tulajdonságai is döntően befolyásolják. A keverés és bedolgozás hatása. A szilárdság egyenletessége a beton alkotórészei eloszlásától függ. Ezért a beton tökéletes keverése és a helyesen megkevert beton szállítás és elhelyezés közbeni szétkeveredésének megakadályozása a szilárdságon kívüI a beton minden más tulajdonságának egyenletessége szempontjából is fontos követelmény.  A […]

A megszilárdult betont a felhasználási területnek megfelelően többféle szempontból ítélhetjük meg. Általános jellemzője a közönséges vízfelvétele. Az összes tulajdonságok közül a legfontosabb azonban a szilárdság, de a vízzáróság, a kopásállóság, fagyállóság is fontos. Tömörség és vízfelvétel. A beton tömörsége és vízfelvétele a belső pórusok mennyiségére, elrendeződésére jellemző. A beton bizonyos tulajdonságai szempontjából kedvező ha minél […]

A beton lassú alakváltozása vagy kúszása tartós terhelés hatására következik be. Tartós terhelést jelent a szerkezet saját tömege és a fölötte lévő szerkezetek tömege. A beton teljes alakváltozása tartós terhelés hatására egy adott időpontban a következő részekből tevődik össze: alakváltozás a terhelés pillanatában, zsugorodás, lassú alakváltozás vagy kúszás. A beton alakváltozásának nagysága ugyanazoktól a tényezőktől […]

A beton korróziója a külső vagy belső, kémiai, fizikai-kémiai, ill. biológiai hatásokra bekövetkező  károsodását értjük. A belső betonkorrózió független a környezeti hatásoktól. Okozói lehetnek: a cement és az adalékanyag, azaz a cement alkáliatartalmaés bizonyos adalékanyagok közti reakció (alkáli-adalék reakció), az instabil cementkő átkristályosodása, a cementkő és az adalékszerek (például kloridok) egymásra hatása. A külső betonkorrózió […]

A beton kopásállósága

Posted: 28th szeptember 2010 Menü: Beton
Címszavak:

A beton kopásállóság az anyagnak az a tulajdonsága, hogy meghatározott intenzitású mechanikus koptatás hatására a térfogata jelentősen nem csökken. Kopásnak vannak kitéve a beton lépcsők, járdák, útburkolatok,  beton padlóburkolatok. A beton kopását koptatógéppel modellezik, és a keletkezett magasságcsökkenést, ill. térfogatcsökkenést tekintik a kopás mértékének. A koptatás lehet száraz vagy vizes megoldású. A beton vizeskoptatásnál mindig […]

A betonok adalékanyagai

Posted: 26th szeptember 2010 Menü: Beton
Címszavak: , ,

A C jelű beton adalékanyaga a folyókból és a bányákból kitermelt természetes aprózódású homok és kavics, vagy zúzással előállított zúzottkő, zúzalék vagy zúzott homok. Homoknak – jele: H – nevezzük a 4 mm-nél kisebb szemnagyságú és kavicsnak – jele: K – a 4 mm-nél nagyobb szemnagyságú természetes aprózódású adalékanyagot. A homok és kavics keveréke a […]

A betonozási munkákra már a +10 °C alacsonyabb hőmérséklet is kedvezőtlen. Ilyen hőmérsékleten a kötési és szilárdulási idő aránytalanul meghosszabbodik. Ennek figyelembevétel különösen az állványzat szempontjából fontos, mert a zsaluzás időelőtti eltávolítása szerencsétlenséget okozhat. A fagy a betonra akkor veszélyes, ha a kötés már megindult, de megfelelő szilárdságot még nem ért el. A fölös víz […]

Nézzük melyek a abeton megitélése szempontjából fontos tulajdonságai: 1. A beton folyóssága A friss beton folyósságán (konzisztenciáján) a beton alakíthatóságát értjük. A megfelelő alakíthatóság a beton tömörítésének, bedolgozásának alapfeltétele. A friss betont akkor nevezzük jól bedolgozhatónak, ha a tömörítéshez kis munkamennyiség elégséges. A beton alakíthatósága szerint alig földnedves, földnedves, kissé képlékeny, képlékeny, folyós és önthető […]

A beton fogalma

Posted: 20th szeptember 2010 Menü: Beton
Címszavak: , ,

A beton– és vasbetonszerkezetekhez használatos beton olyan mesterséges építőanyag, amely kötőanyag, víz- és adalékanyag keverékéből készül. A beton jellegzetessége, hogy összekeverésekor lágy, könnyen alakítható. majd bizonyos idő múlva a kötőanyag lekötése következtében mesterséges kővé keményedik. Az építő gyakorlatban betonon általában olyan cementtel kötött építőanyagot értünk, amely homokos kavics vagy zúzott kő adalékanyagából készül. Az ettől […]

A betonban található adalékanyagok Szennyeződések a betonban Adalékanyagként  csak olyan anyagot szabad felhasználni,  melyben a betonra káros anyagok ártalmas mennyiségben nincsenek. Leggyakrabban agyag és iszap található az adalékanyagban mint szennyeződések. Az iszap és agyagtartalom különösen rögök formájában káros; továbbá ha a kavicsszemcsék felületére tapad. Az ilyen adalékanyag kisebb szilárdságú és kevésbé fagyálló betont ad. Szerves […]