Beton

A beton kötőanyaga

A beton kötőanyaga a cement. Csak a szabványelőírásoknak megfelelő cementet szabad betonkészítéshez felhasználni. valamint meg kell vizsgálni, hogy a cement hibás szálitás, raktározás miatt nem szenvedett el káros elváltozást, nem lehet csomós vagy kérges.

A betonhoz használt víz

Betonkészítéshez felhasznált víz a betonra káros anyagokat – savak, szulfátok, szerves anyagok – ártalmas mennyiségben nem tartalmazhat. A gyógyvízeket  leszámítva minden ivásra alkalmas víz ilyen. Iszapos, zavaros, de egyébként megfelelő víz (folyók és tavak vize) az iszap és anyag leülepedése után szintén felhasználható. Szines, feltünő szagú, kellemetlen ízű vagy zavaros víz és általában talajvíz, vagy gyári, szennyvíz csak megfelelő laboratóriumi vizsgálat után használható fel betonkészítés céljára. 50 °C-nál melegebb vizet még téli építkezésen sem szabad felhasználni, mert a cement kötését túlságosan gyorsítja.

A betonhoz használt adalékanyagok

A betonadalék különböző szemnagyságú szilárd anyagokból áll. Lehet természetes eredetű, (homok, homokos kavics, zúzalék, zúzott kő), vagy lehet mesterséges (darabos kohósalak). Magasépítési szerkezetek betonjához rendszerint homokos kavicsadalékot használnak. Ezt vagy bányából, vagy víz alól kotrással termelik ki. Anyaga túlnyomórészt kvarcféleség. A szemcse alakja szerint megkülönböztetünk gömbölyű adalékanyagot (például homokos kavics) és szögletes adalékot (például zúzott kő) . Az adalékanyag helyes megítélése és megválasztása rendkívül fontos a készülő beton szempontjából. Az adalékanyaggal szemben támasztott követelményeket nagymértékbéii befolyásolja a belőle készített beton rendeltetése.

Különböző módon kell a beton adalékanyag összetételét megállapítani, ha

  • cementtakarékos betont,
  • kisszilárdságú betont,
  • naqyszilárdsáqú betont,
  • naqy hajlitószilrárdságú betont,
  • kis alakváltozási hajlamú betont,
  • nagy alakváltozóképességű betont,
  • vízzáró betont,
  • vegyi hatásokkal szemben ellenálló betont,
  • fagyálló betont,
  • nagy kopási ellenállású betont

kívánunk készíteni.

Vannak továbbá olyan követelmények is, amelyeket az adalék anyagnak feltétlenül ki kell elégíteni, mert ellenkező esetben nem használható fel a betonkészítés során. Bizonyos határokon belül ugyanolyan tulajdonságú beton különböző adalékanyagból állítható elő, de a gazdaságosság és cementtakarékosság fontos követelményét szem előtt tartva, a legkedvezőbb összetételű és minőségű anyagot kell  kiválasztanunk.