Beton

A beton bedolgozása, a friss betonnak a mintadeszkázatba való behelyezése, majd a tömörítése a jó betonkészítés legfontosabb fázisa.

A beton behelyezése.

A betonszerkezet mintaüregeit minden tisztátalanságtól gondosan meg kell tisztítani, és a betonozás megkezdése előtt legalább 6 órával a mintadeszkázat belső felületét megfelelően, de legalább kétszeri bőséges öntözéssel meg kell nedvesíteni. Ennek célja az, hogy a fa elkerülhetetlen alakváltozása még a beton betöltése előtt bekövetkezzék. A betont behelyezéskor 1,5 m-nél nagyobb magasságról ejteni, illetve 3 m-nél hosszabb lejtős terepen csúsztatni nem szabad. 2,0 m-nél magasabbról a beton csak tölcsérrel és betonozócsővel engedhető a munkatérre, olyan ütemben, hogy a cső mindig tele legyen.

Behelyezéskor a betont rétegekben kell elteríteni. A földnedves beton egyes rétegeinek vastagsága 15-20 cm, vibrátor alkalmazása esetén 50-70 cm, a képlékeny betoné 20-30 cm lehet. A megkevert betont a hőmérsékleti viszonyoktól függően a keverés befejezésétől számított 1/2-2 órán belül be kell dolgozni.

A beton szivattyúzása

A beton elhelyezésének egyik korszerű módja a beton szivattyúzása.  Sűrített levegővel, arra alkalmas csővezetéken nyomják a betont a megkívánt helyre. Annak értekében, hogy a beton csővezetékben legyen továbbítható, plasztifikáló szert adagolnak hozzá. A betont az elhelyezés után a szokásos módon tömörítik. (Betonszivattyú rendeléshez forduljon a HODA Beton Kft-hez)

A beton tömörítése

A betont nagy gonddal kell tömöríteni, mert a megfelelő tömörítés a beton levegőtártalmát csökkenti, tömörségét, testsűrűségét és ezáltal szilárdságát növeli. A tömörítést addig kell folytatni, amíg a beton teljes tömegében egyenletes elosztású, a lehető legtömöttebb lesz, a zsaluzást teljesen kitölti, és a vasbetéteket mindenütt szorosan körülveszi.

A képlékeny vagy öntött betont csömöszöléssel, szurkálással, a földnedves vagy képlékeny betont kézi döngöléssel, vagy vibrálással tömöritik. A betont, ha csak lehet, vibrálással tömörítsük, mert ezáltal a teljesítmény egyidejű növekedése mellett cementmeglakarítás és minőségjavulás érhető el.

A betont kézi erővel, rudakkal szurkálva csömöszölik. A szurkálás céljára mintegy 20-30 mm átmérõjü 2-6 kg tömegű vasrudat használnak. Ezt 15-20 cm magasságból sűrűn egymás mellé ejtegetik a betonba. A beton tömörítésének megfelelő voltát a felületen a finomhabarcs kiválása jelzi. A tömörödést az  oldalzsaluzat kalapáccsal ütögetése hatásosan fokozza.

A kézi döngölő, mintegy 15-20 kg tömegű 10-15 cm oldalhosszúságú négyzetes alaprajzú nyeles vaslap.

A beton vibrációs bedolgozása

A vibrációs bedolgozás lényege: a vibrálással keltett rezgések hatására a betonrészecskék egymás közti surlódása csökken. A vibrálás tartama során a beton jóval folyósabbnak mutatkozik, a benne lévő levegő és fölös víz a felszínen kiválik. Ennek következtében a beton tömörül. A rezegtetés (vibrálás) megszűntével a beton ismét megmerevedik. A vibráláshoz tű- és lapvibrátorok használhatók. A tűvibrátor beszúrás vagy lassú mártogatás útján belsőleg, a lapvibrátor a tömörítő erőt a beton felületére közvetlenül vagy a zsaluzódeszkán keresztül közvetve adja át. Az előregyártott elemek vaszsaluzatára szerelt vibrátorokat zsaluvibráloroknak nevezzük.

A tűvibrátort függőlegesen olymértékig kell a betonba szúrni, hogy az még egészen meg nem kötött, de mér egyszer tömörített alsó rétegbe is 5-10 cm-nyire behatoljon. A tűt olyan sűrűn kell beszúrni, hogy az egy-egy szúrás által vibrált betonfelületek egymást kissé átfedjék. Ez 40-80 cm távolságot jelent. Lapvibrátorral a a beton teljes felületét vibráljuk és a vibrátort közvetlenül a felületre vagy a zsaluzatra helyezzük olyan távolságban, hogy a vibrálás körülbelül 5 cm-es átfedésekkel érvényesüljön. A vibrálás annyi ideig tartson, amíg a beton a finomhabarcsot (cementpépet) felületére feladja, és a légbubborékok, jelentkezése megszűnik.

Ügyelni kell arra, hogy a vibrálást a cementpép megjelenése után megszüntessük, mert különben a cementlevet kihajtjuk a betonból, azaz túlvibráljuk. A vibrátor a vasalással ne kerüljön érintkezésbe, mert különben a már tömörített anyag a rezgő vasbetétek körül fellazul.

A beton vákumozása

A beton tömörítésére előnyösen alkalmazzák még a vákuumozást. Ennek az a lényege, hogy az elhelyezett betonból speciálisan kiképzett zsaluzaton keresztül a fölös vizet légritkítás útján elszívják. Az így tömörített betonok készítés után néhány órával kizsaluzhatók.