Beton

A beton bedolgozás megszakítása.

A betonozást a műszak végeztével helyesen alakított munkahézaggal kell megszakítani. Gondoskodni kell arról, hogy a beton felülete a megszakítás helyén érdes maradjon. A munka folytatásakor a lekötött betonról a meglazult részeket, valamint az esetleges szennyeződéseket eltávolítjuk és a felületet vízzel átitatjuk.

A beton utókezelése

A bedolgozott betont a kötés ideje alatt minden káros hatástól, különösen a napsütés, az erősen szárító szél, valamint a fagy hatásától gondosan óvni kelt. A friss betont áramló víz, vagy erős zivatar hatásának kitenni nem szabad. A kötés folyamatát ütések, rázkódtatások is károsan zavarhatják. A kész betont a bedolgozás befejezésétől számítva meleg és szeles időben a harmadik, hűvös időben a negyedik órától kezdve legalább hét napon át nedvesen kell tartani olyan mértékben, hogy száraz folt ne mutatkozhassék rajta.

A beton nedvesen tartása

A beton utólagos nedvesen tartása részben a zsugorodás folytán beálló repedések megelőzése, részben a további szilárduláshoz szükséges vízmennyiségbiztosítása céljából szükséges.

A nedvesen tartás módjai:

  • Zárt nedves tér a beton körül, amely a levegő kicserélődését megakadályozza. A beton zsaluzásban tartása és a zsaluzat bőséges locsolása.
  • A beton lefedése nedves homokkal vagy nedves zsákokkal.
  • Elárasztás (víz alá helyezés).

A nedvesen tartásnak a fentieknél tökéletlenebb módja az, ha a kizsaluzott betont cask időközönként locsolják. Száraz, napsütéses meleg időben vagy szél esetén minél sűrűbben kell locsolni. A locsolást sohasem erős vízsugárral, hanem permetezésszerilen kéll végezni, mert a vízsugár energiája a friss betonon rongálódást okozhat.

A betonozáshoz használt mintaállványzat elbontása

Az elbontást akkor szabad megkezdeni, ha a beton már annyira megszilárdul, hogy a szerkezet saját súlyát és az építés közben felhordott terhet biztonsággal elbírja. A mintaállvány használatának szükséges időtartama az időjárástól, a szerkezet méreteitől, a beton minőségétől, a számított és a tényleges teher viszonyától stb. függ. A mintaállványok elbonlásának idejét tájékoztató kockapróbával, vagy roncsolásmentes szilárdságvizsgálattal kell megállapítani. A kizsaluzást az oszlopok, főtartók és fióktartók oldalzsaluzatának ellávolításával kell megkezdeni.

Az oszlopok ás tartók betonjának tüzetes vizsgálata után, ha ezek betonján semmi hiányosságot, vagy csökkent értéküséget nem tapasztalunk, kerülhet sor a teljes kizsaluzásra. Ezt az egymásraható erők sorrendjében végezzük.