Beton

A betonban található adalékanyagok

Szennyeződések a betonban

Adalékanyagként  csak olyan anyagot szabad felhasználni,  melyben a betonra káros anyagok ártalmas mennyiségben nincsenek. Leggyakrabban agyag és iszap található az adalékanyagban mint szennyeződések. Az iszap és agyagtartalom különösen rögök formájában káros; továbbá ha a kavicsszemcsék felületére tapad. Az ilyen adalékanyag kisebb szilárdságú és kevésbé fagyálló betont ad.

Szerves anyagok a betonban

Az adalékanyag szerves szennyeződéseket  ne tartalmazzon: humusz, falevél, szén, stb.

Kénvegyületek  a betonban

A kiszárított ádalékban a szulfátok és egyéb kénvegyületek mennyisége legfeljebb 1% lehet.

A betonadalékban továbbá égetett mész-, jégdarabok, fahulladék, stb. nem keverhetők.
A beton tulajdonságai az adalékanyagok függvényében

A beton szilárdsága

Az adalékanyag szilárdsága nagymértékben befolyásol ja a beton szilárdságát, ezért az adalékanyag kellő szilárdsága fontos tényező. Az adaléknak felhasznált kőanyag saját nyomószilárdsága legalább kétszer. akkora legyen, mint a belőle előállítani kívánt beton előírt 28 napos kockaszilárdsága.

A beton víztartalma

Az adalékanyagban a víz, vagy a szemcsékbe szívódva, vagy a szemcséken kívül, tehát az adalékszemek felületén, illetve a szemcsék közötti hézagokban helyezkedik el. A szemcsékbe beszívódott és az azok felületén agy közeiben elhelyezkedő víz összes mennyiégét az adalékanyag teljes nedvességtarlalmának nevezzük. A betonkészítési vízmennyiségének kimérésekor az adalék vízfelvételét és felületi nedvességét mindig figyelembe kell venni. Nagy vízfelvevő képességű adalékanyagot célszerű felhasználás előtt vízzel átitatni.

A beton halomsűrűsége

A halomsűrűség segítségével a tömeg és a térfogat egymásra átszámítható. A betonadalék halomsűrűsége a szemcsék anyagának sűrűségétől és a tömörítés fokától, tehát a szemcsék közötti hézagok össztérfogatától és a szemcsék hézagosságától függ. A jóminőségű betonadalék hézagossága kicsi.

A beton szemmegoszlása

A betonadalék szemmegoszlásán a különböző szemnagyságokra szétosztott adalékrészek tömeg-%-ban kifejezett mennyiségét értjük. A szétosztást általában szitán vagy rostán átrostálással, osztályozással végzik. A sziták hézagai négyzet alakúak, a rosták körlyukúak. Az 1 mm és ennél kisebb lyukbőség esetén szitát, 1 mm nagyobb lyukbőség esetén rostát kell használni.

A beton finomsági modulusa

Betontechnológiai számítások szempontjából előnyös, ha a szemmegoszlás nem a frakciók mennyiségét feltüntető tömegszázalékok sorozatával vagy a szemmegoszlási görbét ábrázoló grafikonnal, hanem egyetlen számmal jellemezhető és minősíthető. A számszerű értékelésre törekvés következtében alakult ki a finomsági modulus vagy finomsági mérőszám, amely egyetlen számmal jellemzi az adalékanyagot.

A beton maximális szemnagysága

Az adalékanyag szilárdsága – előírás szerint – nagyobb mint a beton szilárdsága. A szilárdság növelése érdekében ezért arra törekszünk, hogy minél nagyobb összefüggő adalékanyagrészek, szemcsék kerüljenek a betonba.

A betonban az adalékanyag szemcséket a lekötött, megszilárdult cement köti egymáshoz és tartja össze. A cementpép a szemcsék felületét egyenletesen és megfelelő mennyiségben kell, hogy bevonja, és a szemcsék hézagait, kellőképpen kell kitöltenie. Természetesen. a kötés annál hatékonyabb, minél kisebb az adalékanyag szemcséinek összfelülete, és minél inkább egymásba illeszkednek a szemcsék. A kis szemek felülete a térfogatukhoz viszonyítva aránylag nagyobb, mint a nagy szemeké. Ezért arra kell törekednünk, hogy minél kevesebb legyen a finon szemcsék részaránya, de mégis elegendő ahhoz, hogy a nagyobb szemcsék közötti hézagokat tömören kitöltse. A finom szemcséket teljesen elhagyni a bedolozhatóság, a tömöríthetőség szempontjából sem lehet.

Egyéb beton és adalékanyag tulajdonságok

Időjárás hatásának kitett beton adalékanyagának fagyállónak kell lennie. A 0,5 tömeg-%-nál kisebb vízfelvételü adalékanyag vizsgálat nélkül fagyállónak tekinthető. Agresszív talajjal és vízzel közvetlenül érintkező betonhoz csakis vegyi hatásoknak jólellenálló adalékot szabad használni. Az adalékanyag felületének érdessége elősegíti. tapadását a cementpéphez, tehát a szilárdságot növeli. Ebből a szempontból jobb a zúzott kő mint a homokoskavics. Az ilyen adalék bedolgozása azonban nagyobb és gondosabb munkát követel.

Mindezen tulajdonságokat és adalékanyagokat figyelembevéve a HODA Beton Kft mixerbetonjai kizárólag első osztályú minőségűek.