Beton

A C jelű beton adalékanyaga a folyókból és a bányákból kitermelt természetes aprózódású homok és kavics, vagy zúzással előállított zúzottkő, zúzalék vagy zúzott homok.

Homoknak – jele: H – nevezzük a 4 mm-nél kisebb szemnagyságú és kavicsnak – jele: K – a 4 mm-nél nagyobb szemnagyságú természetes aprózódású adalékanyagot. A homok és kavics keveréke a homokos kavics, jele: HK.

A zúzott adalékanyagok szemnagysághatárai nem esnek egybe a természetes aprózódásúakéval. A folyósítók nagy hatású képlékenyítők, amelyek adagolásával a 38-42 cm terülésű kiindulási beton 50-60 cm terülésű és 20 cm-nél nagyobb kúproskadású betonná válik. A transzportbetonhoz leggyakrabban a mixerkocsi helyszínre érkezése után keverik a folyósítószert, mivel a szállítás és kavarás során a folyósítószer-adagolású beton konzisztenciája általában
romlik. Ma már azonban vannak olyan tartós hatású folyósítók, amelyek a transzportbetonüzemben adagolhatók. Ha a folyósítószer adagolásakor a konzisztenciát eredeti értéken tartják, és a víz-cement tényezőt csökkentik, akkor nagy kezdeti és későbbi szilárdságok érhetők el.

A szilárdulásgyorsítók adagolásával a beton és habarcs korai szilárdsága erősen megnő. A későbbi szilárdságok azonban kisebbek, mint a szilárdulásgyorsító nélküli betoné. Egyes anyagok a kötést is gyorsítják, ezeket kötés- és szilárdulásgyorsítóknak nevezzük. A kötés- és szilárdulásgyorsítók fagyásgátlóként is használhatók. Felhasználási
lehetőségeik a következők:

  • a beton kezdeti szilárdulásának gyorsítása a kizsaluzhatóság gyorsítása céljából,
  • a helyszíni és előre gyártott beton simíthatóságának el őbbi megkezdése,
  • téli betonozáskor a kezdeti szilárdulás gyorsítása és ezáltal a fagyveszélycsökkentése.

A szilárdulásgyorsítók két fő csoportra oszthatók:

  • kloridtartalmú és
  • kloridmentes szerekre.

A kloridtartalmú szerek kedvezőtlen mellékhatása a beton zsugorodásának növekedése és az acélbetétek korróziója. A kloridos szilárdulásgyorsítók alkalmazás ezért tilos a feszített vasbeton szerkezetekben, és a korróziónak fokozottan
kitett vasbeton szerkezetekben.