Beton

A beton korróziója a külső vagy belső, kémiai, fizikai-kémiai, ill. biológiai hatásokra bekövetkező  károsodását értjük. A belső betonkorrózió független a környezeti hatásoktól. Okozói lehetnek:

 • a cement és az adalékanyag, azaz a cement alkáliatartalmaés bizonyos adalékanyagok közti reakció (alkáli-adalék reakció),
 • az instabil cementkő átkristályosodása,
 • a cementkő és az adalékszerek (például kloridok) egymásra hatása.

A külső betonkorrózió a betonra kívülr ől ható anyagok, elektromos áram vagy biológiai hatások okozta károsodás. A külső beton károsodás mértéke a beton alkotóitól, a beton szerkezetétől, az agresszív közegtől,  annak hatásmódjától, intenzitásától és a környezeti tényezőktől  függ.

A betonra kívülről ható anyagok által okozott korrózió a  kémiai korrózió. A korróziót okozó vegyületek hatása alapján négy korróziótípust különböztetnek meg:

 • a lágyvizek és a sóoldatok,
 • a savak és a lúgok,
 • a szulfátok,
 • a szerves vegyületek által okozott korróziót.

A sóoldatok közül a talajvizeinkben található magnéziumsók veszélyesek lehetnek a betonra. A főleg ipari szennyvízben, trágyalében, műtrágyában  előforduló ammóniumsók veszélyesebbek a magnéziumsóknál.

A betont a szervetlen és szerves savak egyformán megtámadják és tönkreteszik. Betonkorróziót okozó leggyakoribb

 • szervetlen savak: kénsav, sósav,  salétromsav;
 • szerves savak pedig az ecetsav, tejsav, hangyasav.

A lúgok korróziós hatása jóval kisebb mértékű, mint a savaké. A kis koncentrációjú lúgos oldatok nem károsak, csak az erős lúgoldat ártalmas a betonra

A szulfátos korrózió jelentős térfogat-növekedése roncsoló hatást fejt ki a már megszilárdult betonban.

A szerves vegyületek közül a lenolaj, a ricinusolaj, a vaj, az állati zsírok hatnak károsan a betonra. Az ásványi olajok és zsírok,  a kenőzsírok, kenőolajak, petróleum csak akkor károsak, ha a beton porózus és ezáltal átitatják.

A beton korrózió elleni védekezés módjai

A primer védelem a betonszerkezet készítéséhez kapcsolódik, és minden olyan összetételi, kiviteli és technológiai előírást tartalmaz, amely a beton korrózióállóságot növelheti. Primer védelem alkalmazása szükséges a gyengén agresszív környezetben.

A szekunder védelem lehetővé teszi a beton teljes elzárását, elszigetelését a károsító agresszív környezettől. Közepesen és erősen agreszszív környezetben szekunder védelem szükséges.

A beton korrózióállósága primer védelemmel az alábbiak betartásával valósítható meg:

 • a cementfajta megfelelő megválasztása, a  kohósalak- és a pernyetartalmú cementek korrózióállósága jobb; szulfátkorrózió esetén S54 és S 10 jelű cementet kell alkalmazni);
 • a betonszilárdság növelése, a porozitás csökkentése képlékenyítő szerekkel;
 • a beton vízzáróságának növelése;
 • a szerkezet vastagságának növelése;
 • a beton maximális légpórustartalmának előírása;
 • enyhén túltelített beton alkalmazása (Jobb bedolgozhatóság, kis v/c, kis porozitás).

A szekunder korrózióvédelem eljárásai:

 • vízhatlanságot nem biztosító felületi réteg kialakítása: felületkezelés, gázkezelés;
 • impregnálás;
 • vízhatlanságot biztosító védőréteg kialakítása (festékbevonat, vastagbevonat,
 • korrózióálló burkolat, hézagmentes burkolat).